L ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "l" olan, 4 harfli toplam 124 adet kelime bulunmaktadır. l harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu l harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LEHD

Arapça kökenli lâhd: lahit.

LOPA

Koyulaşmış yiyecek, lapa. Köy düğünlerinde, kız ve oğlan sağdıçlarının evinde çıtanın üzerine meyve dizilerek yapılan şah'ın, gece kız ve oğlan evlerine götürülürken aydınlatma aracı olarak kullanılan, sopaya geçirilip gaza batırılmış tezek parçası. Küpes.

LALA

Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. Şehzadelerin özel eğitmenleri. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz.

LAKE

Lak ile cilalanmış.

LOLO

"Bir sözün, bir tutumun veya davranışın gerçek ve geçerli olmadığını, başkalarının söz konusu olayda aldanabileceğini ancak söz sahibinin aldanmayacağını, aldatılamayacağını" belirten bana da mı lolo deyiminde geçen bir söz.

LAMİ

Tanesiz taze fasulye. Parıldayan, parlak, parıltılı.

LEMA

Terlik dikişi. (Maraş). Parıltı, parlayış.

LOOĞ

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi.

LEKE

Kirliliği gösteren iz. Güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin parlak yüzeyinde görülen karanlık bölüm. Yüz kızartacak durum, namussuzluk, kara, şaibe. Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan farklı renk. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk.

LARİ

Onları (III. çokluk şahıs zamiri yükleme hâli).

LİEN

Dalak.

LÖKÜ

Gebe hayvan. Sürüye uymayan, sık sık durup dinlenen koyun, keçi ve benzerleri hayvan.

LİRİ

Lira.

LUVA

Kuzu yünü, yapağı.

LÜGÜ

Puhukuşu.

LIKK

Aptalımsı.

LOAP

Ormandan açılan tarla.

LÜLA

İki ağaç borunun birbirine geçmesini sağlayan, borunun birindeki çıkıntı.

LOĞN

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Silindir.