L ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "l" olan, 12 harfli toplam 60 adet kelime bulunmaktadır. l harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu l harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LAİKLEŞTİRME

Laikleştirmek işi.

LAMBIRDATMAK

İçinde sıvı bulunan kabı sallamak: Şişeyi lambırdatmadan getir.

LARENGOGRAFİ

Gırtlağın radyopak madde sürülüşünü takiben radyografik görüntüsünün alınması.

LAMARCKCILIK

(Eş anlamlısı: Lamarckizm), (j. Batı Lamarck: I744-I829) Kazanılmış karakterlerin gelecek döle geçmesi prensibine dayanan ve Lamarck adlı fransız bilgininin ileri sürdüğü bir evrim teorisi.

LEVREKGİLLER

Kemikli balıklardan, bir bölümü tatlı sularda yaşayan, yüzgeçleri dikenli bir familya.

LAPİNAGİLLER

Kemikli balıklar takımına giren bir familya. Asalakbilimde, şeritlere arakonakçı türleri dolayısıyle anılan parlak renkli deniz balıkları familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı etçil, bazısı otçul olan bir familya. Kemikli balıklardan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı karnivor, bazısı herbivor olan bir familya. (Labridae),iyi bilinen türleridir.

LİOSORPSİYON

Bir çözücü filmin asılı tanecikler üzerinde adsorpsiyunu gibi bir sıvının bir katıya çekilmesi.

LİMFOSENTRUM

Lenf merkezi.

LENGERLENMEK

Kıvrılıp oturmak. Yuvarlak olmak.

LARENGOPLEJİ

Gırtlak felci.

LEVAZIMCILIK

Levazımcının görevi.

LEYLEKGİLLER

Leyleksilerden bir familya (Ciconiidae).

LEBLEBİCİLİK

Leblebicinin yaptığı iş.

LAVANTACILIK

Lavanta yapma ve satma işi.

LEPTOSEFALUS

Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lateral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı larvası. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri olan larvalar.

LAPERMKEDİSİ

Kuzey Amerika'dan köken alan, 1980'li yıllarda keşfedilen ve dalgalı anlamına gelen Laperm adı verilen, kıvırcık tüylü, ön ayakları arka ayaklardan daha kısa, tüyleri oldukça yumuşak, kabarık, kaygan, sık ve lüle lüle, en uzun ve en kıvırcık tüyleri boyun ve kulak bölgelerinde bulunan, erkeklerinin tüyleri genelde daha kıvırcık, bazı yavruları tüysüz doğan ve ilk dört ay tamamen tüysüz olan, tüylü doğan yavrularında yeni doğduklarında da bile dalgalı tüyler bulunan ve daha sonra bu tüyleri daha belirgin biçimde kıvrıklaşan, asla dökülmeyen kıvırcık tüyleri nedeniyle ilgi çeken, rengi tüm renklerde ve farklı desenlerde olabilen, ince ve sevecen sesli, hareketli, meraklı, dikkatli, sahibine oldukça bağlı, kendisiyle ilgilenilmesine bayılan yapıda, yarı uzun tüylü kedi ırkı.

LARENGOSTOMİ

Gırtlağın ameliyatla deriyle ağızlaştırılarak dikilmesi.

LENFOSİTOZİS

Lenfositik lökositozis.

LEZZETSİZLİK

Tatsız olma durumu.

LEVENTPINARI

Erzincan şehrinde, İliç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.