L ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "l" olan, 12 harfli toplam 60 adet kelime bulunmaktadır. l harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu l harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LAMARCKCILIK

(Eş anlamlısı: Lamarckizm), (j. Batı Lamarck: I744-I829) Kazanılmış karakterlerin gelecek döle geçmesi prensibine dayanan ve Lamarck adlı fransız bilgininin ileri sürdüğü bir evrim teorisi.

LİZİNOALANİN

Proteinli maddelerin nötr veya hafif alkali koşullarda 100-120 o C' de pişirilmesi sırasında, lizin aminoasidinin epsilon aminoasidi ve dehidroalaninin birleşmesi sonucu oluşan ve böbrekler için zararlı olan madde, LAL.

LAKERDACILIK

Lakerdacının yaptığı iş.

LARENGOPLEJİ

Gırtlak felci.

LEYLEKGİLLER

Leyleksilerden bir familya (Ciconiidae).

LOTARYACILIK

Lotaryacının yaptığı iş.

LENFADENİTİS

Lenf yumrusu yangısı.

LİMFOSENTRUM

Lenf merkezi.

LÖKOSİTOPENİ

Kanda lökosit sayısının azalması; lökosit miktarının normalin altına inmesi.

LOĞALAHLAMAK

Yuvarlamak.

LİFSİKURTLAR

İnsan ve hayvanlarda, hemen bütün dokulara yerleşerek, sırasında ağır hastalanmalara da yol açabilen, genellikle ince yapılı, yuvarlak solucanlar takımı.

LAPİNAGİLLER

Kemikli balıklar takımına giren bir familya. Asalakbilimde, şeritlere arakonakçı türleri dolayısıyle anılan parlak renkli deniz balıkları familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı etçil, bazısı otçul olan bir familya. Kemikli balıklardan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı karnivor, bazısı herbivor olan bir familya. (Labridae),iyi bilinen türleridir.

LAKTOGENEZİS

Meme bezinin süt sekresyonuna hazırlanma ve süt salgısının başlaması süreci.

LİSSENSEFALİ

Agiriya.

LAVANTACILIK

Lavanta yapma ve satma işi.

LARENGEKTOMİ

Gırtlak kıkırdaklarının bir kısmının uzaklaştırılması.

LEPTOSEFALUS

Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lateral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı larvası. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri olan larvalar.

LEKSİKOGRAFİ

Sözlükçülük.

LAYŞMANYOZİS

Leishmania cinsindeki protozoonların neden olduğu iç organ, deri, yaygın deri ve mukokutanöz olmak üzere dört biçimi bulunan özellikle insan ve köpeklerde görülen ve birçok memeliyi etkileyen protozoer hastalık. Leishmania major, L. tropica, L. braziliensis, L. mexicana ve L. aethopica insanlarda kendiliğinden iyileşen deri lezyonlarına neden olurken, L. mexicana, L. amazonensis veya L. braziliensis kronik yaygın deri layşmanyozisine veya ilerleyici yıkılmayıcı mukokutanöz layşmanyozise neden olur. En tehlikeli form ise L. donovani ve L. infantum'un neden olduğu dalak, karaciğer ve kemik iliğini etkileyen ve tedavi edilmediğinde ölüme neden olan kala azar olarak bilinen iç organ formudur. Köpeklerde ise hastalık etkeni L. infantum'dur.

LİPOVİTELLİN

Amfibyumların yumurtasının vitellüsünde bulunan bir lipoprotein.