Sonu KU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ku" olan, toplam 97 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ku ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ku olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ku olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

HİSSİKABLELVUKU

10 harfli kelimeler

YUKARISOKU, KABLELVUKU

9 harfli kelimeler

DEMİRBOKU, KIRIKSOKU

8 harfli kelimeler

KARASOKU, BÖRYARKU, DİŞOYUKU, GAĞNIOKU, KEÇİBOKU, KUKURUKU, PİREBOKU, SABANOKU

7 harfli kelimeler

TAKTAKU, DALUYKU, LOKLOKU, MIHBOKU, TOKTOKU, HALBUKU, GUGUSKU, SOKSOKU, DİLDOKU, BUNRAKU, SIYIRKU, YILDIKU, KAZBOKU, ALABOKU, ARIBOKU

6 harfli kelimeler

FALAKU, FIKOKU, FUKUKU

5 harfli kelimeler

KUSKU, ZARKU, TUTKU, SUSKU, KISKU, KOŞKU, KOYKU, TEPKU, KUKKU, SUOKU, ZESKU, SALKU, KUŞKU, KORKU, COŞKU, SOLKU, ZOKKU, PUŞKU, CUKKU, GORKU, ÇALKU, TÜRKU, TUSKU, YALKU, YANKU, AROKU, DUŞKU, CULKU, TOMKU, SAKKU, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

YAKU, ZOKU, SUKU, YUKU, YOKU, TOKU, ULKU, CUKU, DOKU, KOKU, SOKU, UTKU, UYKU, VUKU, AÇKU, AFKU, ASKU, AVKU, BAKU, SAKU, ÇOKU, DAKU, GOKU, HOKU, HUKU, KUKU, MUKU, RÜKU

3 harfli kelimeler

OKU

2 harfli kelimeler

KU

Bazı kelimelerin anlamları

KU

Çeltik tarlası sulanırken su üstünde toplanan çerçöp. Köy (bk. köy, küv, küy). Kurçatovyum elementinin simgesi. "Kurçatovyum" isimli elementin sembolu.

DALUYKU

Derin uyku.

HİSSİKABLELVUKU

Önsezi.

DİŞOYUKU

Dişleri yeni açılmış değirmende öğütülmüş taşlı un.

PİREBOKU

Arıların, kovanlarının deliklerini ve ağzını sıvamak için yaptıkları, siyaha yakın renkte, yeşil balmumu.

SABANOKU

Sabana hayvanların koşulmasını sağlayan uzun ağaç. (Akçaşar Yalvaç Yeşilköy Gelendost Isparta).

KIRIKSOKU

Yozgat şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KEÇİBOKU

Sofra altlıklarında görülen yuvarlak desen. (Saçıkara İslahiye-Gaziantep).

BÖRYARKU

Parlak serpuş.

DEMİRBOKU

Yanık demir (Yalvaç Isparta; Mudurnu Bolu).

GAĞNIOKU

Kağnının iskeletini oluşturan biçiminde iki ağaç. (Aşağıdinek Yalvaç Isparta).

KUKURUKU

Commedia dell'arte oyununda korkak olmasına karşın, kahraman olduğunu yayarak böbürlenen palavracı asker tiplerinden biri. Comedia dell'Arte türünün, korkak olduğu halde, ne kadar kahraman olduğunu herkese anlatarak böbürlenen palavracı kahraman tiplerinden biri.

KABLELVUKU

Olmadan önce.

YUKARISOKU

Bolu şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KARASOKU

Çorum ilinde, Lâçin ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TAKTAKU

Sürahi.

  -   -   -  

Anlamında KU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABLATYA

Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan, geniş gözlü bir balık ağı türü.

ACILIK

Acı olma durumu. Dokunaklılık, kederlilik, yaslılık.

ACIKLI

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun. Acı görmüş, yaslı, kederli.

ABRA

Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Denge.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABU

Şaşma ve korku bildiren bir söz.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ACEMBUSELİK

Klasik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABLUKA

Kuşatma.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.

ACABA

Şüphe, kuşku. (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.

ACENTELİK

Acentenin yaptığı iş. Acente kuruluşu.

ACIMSI

Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak. Dokunaklı.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.