KRONOAMPEROMETRİ Nedir?

KRONOAMPEROMETRİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi r , üçüncü harfi o , dördüncü harfi n , beşinci harfi o , altıncı harfi a , yedinci harfi m , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi o , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi r , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KRONOAMPEROMETRİ anlamı

Çalışma elektrot potansiyelinin ani olarak değiştirilip uygulanan sabit potansiyelde (normal polorografide plato bölgesi) akım değişiminin zamana karşı ölçüldüğü ve akım-zaman ilişkisinin gözlendiği bir elektroanalitik teknik. Ölçümler milisaniye mertebesinde yapılır. Kinetik amaçlı kullanılır.

KRONOAMPEROMETRİ hakkında bilgiler

KRONOAMPEROMETRİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük