KROMATOLİZİS Nedir?

KROMATOLİZİS kelimesi ilk harfi K ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında k sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi r , üçüncü harfi o , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi o , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi z , onbirinci harfi i , onikinci harfi s şeklindedir. Başı k sonu s olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KROMATOLİZİS anlamı

Sinir hücresinin sitoplazmasındaki serbest ribozom ve endoplazmik retikulumdan oluşan Nissl cisimciklerinin silinmesi veya kaybolması. Sinir hücresinin zedelendiğini gösterir. Hücrenin merkezinde veya periferinde oluşmasına göre merkezi ve periferal kromatolizis olarak adlandırılır. Hücre çekirdeğinde kromatinin parçalanması ve erimesi.

KROMATOLİZİS hakkında bilgiler

KROMATOLİZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük