KROMATOGRAFİ Nedir?

KROMATOGRAFİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi r , üçüncü harfi o , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi o , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi a , onbirinci harfi f , onikinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KROMATOGRAFİ anlamı

Bir sıvı ya da gaz ortamında karışık haldeki moleküllerin birbirlerinden ayrılması tekniği. Gaz veya sıvı haldeki hareketli fazda bulunan bileşenlerin, sıvı veya katı haldeki durgun fazdan sürüklenme hızlarına göre birbirinden ayrıldıkları bir ayırma yöntemi. Bir sıvı veya gaz ortamında karışık hâldeki moleküllerin birbirinden ayrılması tekniği. Moleküllerin kompleks karışımları içinden istenilen molekülün, duran ve hareketli iki faz aracılığıyla saf olarak elde edilmesi işlemi.

KROMATOGRAFİ hakkında bilgiler

KROMATOGRAFİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.