KRİPTOSPORİDİOZİS Nedir?

KRİPTOSPORİDİOZİS kelimesi ilk harfi K ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında k sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi r , üçüncü harfi i , dördüncü harfi p , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi s , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi r , onbirinci harfi i , onikinci harfi d , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi z , onaltıncı harfi i , onyedinci harfi s şeklindedir. Başı k sonu s olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KRİPTOSPORİDİOZİS anlamı

Cryptosporidium cinsi protozoonların buzağı, kuzu, oğlak ve domuz yavruları gibi genç hayvanlarda oluşturduğu sindirim sistemi bozukluğu. Sığır yetiştiriciliği yapan insanlarda geçici ishal, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli ishal, kilo kaybı, ateş, karın ağrısı, seyrek olarak solunum sistemi bozukluklarına neden olan enfeksiyon.

KRİPTOSPORİDİOZİS hakkında bilgiler

KRİPTOSPORİDİOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.