KRALİÇEKELEBEĞİ Nedir?

KRALİÇEKELEBEĞİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi l , beşinci harfi i , altıncı harfi ç , yedinci harfi e , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi b , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KRALİÇEKELEBEĞİ anlamı

Tırtıl çağında özellikle kayısılara zarar veren ve yurdumuzda rastlanan, ön kanatları sarı, arka kanatları beyaz kelebek.

KRALİÇEKELEBEĞİ hakkında bilgiler

KRALİÇEKELEBEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük