KR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kr" olan, toplam 248 adet kelime bulunmaktadır. kr ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kr ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kr olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KRİPTOSPORİDİOZİS, KRİSTALLENDİRİLME

16 harfli kelimeler

KRİSTALLENDİRMEK, KRİSTALLEŞTİRMEK, KRİYOKOAGÜLASYON, KROLLDAĞLAYICISI, KROMOARGENTAFFİN, KRONOAMPEROMETRİ, KRONOFARMAKOLOJİ

15 harfli kelimeler

KRALİÇEKELEBEĞİ, KRANYOFARİNGİOM, KRANYOSKLEROZİS, KREPİDOSTOMİYAZ, KRİSTALLENDİRME, KRİSTALLEŞTİRME, KRİYOPROTEKTANT

14 harfli kelimeler

KREDİLENDİRMEK, KRİSTALBİLGİSİ, KROMATOTROPİZM, KRYOPROTEKTANT

13 harfli kelimeler

KRALLAŞTIRMAK, KREDİLENDİRME, KRİPTOKOKOZİS, KRİPTOKOTİLOZ, KRİSTALLENMEK, KRİSTALLEŞMEK, KRİSTALLEŞMİŞ, KRİYOBİYOLOJİ, KRİYOPLANKTON

12 harfli kelimeler

KRANİYOLOJİK, KRİMİNOLOJİK, KRİSTALLEŞME, KROMOTROPİZM, KRONİKLEŞMEK, KRALLAŞTIRMA, KRANİYEKTOMİ, KRANYOMALASİ, KRAVATSIZLIK, KRİOPLANKTON, KRİPTOGAMLAR, KRİPTONİSKUS, KRİSTALLENME, KRİSTALLOYİD, KRİSTALLOYİT, KROMATOGRAFİ, KROMATOLİZİS, KROMOPROTEİN, KROMOSENTRUM

11 harfli kelimeler

KRANİYOLOJİ, KREDİSİZLİK, KREMATORYUM, KRİMİNOLOJİ, KRİPTOLOJİK, KRONİKLEŞME, KRANYOŞİZİS, KRAVATLILIK, KRAVATSIZCA, KREDİBİLİTE, KREPİTASYON, KRİPTOBİYAZ, KRİPTOJENİK, KRİPTORŞİZM, KRİYOTERAPİ, KROMATOGRAM, KROMOİZOMER, KRONİKÇİLİK, KROSİNGOVER, KRUSİFORMİS, KRUSTASELAR, KRUSTASELER

10 harfli kelimeler

KRALİÇELİK, KREDİLEMEK, KRİKOCULUK, KRİMİNOLOG, KRİPTOLOJİ, KRİSTALOİT, KRİYOSKOPİ, KROMATOFOR, KROMOPLAST, KRONOLOJİK, KRONOMETRE, KRUPİYELİK, KRUVAZİYER, KRALLAŞMAK, KRALSEKİSİ, KRANYOPATİ, KRANYOTOMİ, KRAVATLICA, KREATİNEMİ, KREATİNÜRİ, KRİKOİDEUS, KRİPTORŞİT, KRİPTOZOİT, KRİSOMONAD, KRİSTALÜRİ, KRİSTOFFEL, KRİYOMETRE, KROKODİLİT, KROMAKALİM, KROMATOFİL, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

KRALCILIK, KRAVATSIZ, KREDİLEME, KREMLEMEK, KREPDÖŞİN, KREPSATEN, KRETENİZM, KRİPTOLOG, KRİTİSİZM, KRİZANTEM, KROMOSFER, KRONOGRAF, KRONOLOJİ, KRALAĞACI, KRALLAŞMA, KRANYALİS, KRANYOSEL, KRASPEDOT, KREATİNAZ, KREATİNİN, KREDİAÇAN, KREMASTER, KRİBROZUS, KRİKOİDES, KRİOKİMYA, KRİPTOFİT, KRİTİDYAL, KRİTİKLİK, KRİYOSKOP, KRİYOSTAT, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

KRALİYET, KRAVATLI, KREASYON, KREMASIZ, KREMLEME, KREŞENDO, KRİZALİT, KRİZOLİT, KROKODİL, KROMATİK, KROMATİN, KROMATİT, KROMOZOM, KRONAKSİ, KRONİKÇİ, KRUVASAN, KRUVAZÖR, KREDİSİZ, KREDİTÖR, KRENATUS, KRİTİDYA, KROMAFİN, KROMATİD, KROMOFOB, KROMOFOR, KROMOJEN, KROMOMER, KROMOSİT, KRONERJİ, KRURALİS

7 harfli kelimeler

KRALİÇE, KRALLIK, KRAMPON, KREATÖR, KREMALI, KREOZOT, KREPLİN, KRETASE, KRİKOCU, KRİPTON, KRİSTAL, KRUPİYE, KRUVAZE, KRAKİNG, KRANYUM, KRASSUM, KREATİF, KREATİN, KREDİLİ, KREPİDA, KRİBROS, KRİBRUM, KRİKOİT, KRİLYUM, KRİPTOL, KRİSPİN, KRUVERU

6 harfli kelimeler

KRALCI, KRATER, KRAVAT, KREPON, KRETEN, KRETON, KREZOL, KRİKET, KRİPTO, KRİTER, KRİTİK, KROMAJ, KROMLU, KRONİK, KRAKER, KRASİS, KRENON, KRİNİS, KRİPTA, KRİSTA, KROMEL, KROMİT, KROMSU, KRUSTA, KRUTON

5 harfli kelimeler

KRAÇA, KRAMP, KRANK, KRAVL, KREDİ, KREMA, KRİKO, KROKİ, KROME, KROŞE, KRADE, KRAPO, KRENA, KRİPT, KROMA, KRÖZE, KRUKS, KRURA

4 harfli kelimeler

KRAL, KREM, KREP, KREŞ, KRİZ, KROM, KRON, KROS, KRİL, KRİT, KRUS

Bazı kelimelerin anlamları

KRİSTALLEŞTİRME

Kristalleştirmek işi.

KRONOAMPEROMETRİ

Çalışma elektrot potansiyelinin ani olarak değiştirilip uygulanan sabit potansiyelde (normal polorografide plato bölgesi) akım değişiminin zamana karşı ölçüldüğü ve akım-zaman ilişkisinin gözlendiği bir elektroanalitik teknik. Ölçümler milisaniye mertebesinde yapılır. Kinetik amaçlı kullanılır.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

KRİPTOSPORİDİOZİS

Cryptosporidium cinsi protozoonların buzağı, kuzu, oğlak ve domuz yavruları gibi genç hayvanlarda oluşturduğu sindirim sistemi bozukluğu. Sığır yetiştiriciliği yapan insanlarda geçici ishal, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli ishal, kilo kaybı, ateş, karın ağrısı, seyrek olarak solunum sistemi bozukluklarına neden olan enfeksiyon.

KRİYOKOAGÜLASYON

Gözdeki kanamalarda göz fundusuna proplarla soğuk uygulanması.

KREPİDOSTOMİYAZ

Crepidostomum cinsi trematotların balıklarda neden olduğu bir hastalık.

KRİSTALLENDİRME

Kristallendirmek işi.

KRALİÇEKELEBEĞİ

Tırtıl çağında özellikle kayısılara zarar veren ve yurdumuzda rastlanan, ön kanatları sarı, arka kanatları beyaz kelebek.

KRANYOSKLEROZİS

Baş kemiklerinin aşırı derecede kalınlaşması ve kireçlenmesi.

KRANYOFARİNGİOM

Kranyofaringeal kanalın dorsal uzantısından veya hipofizin infindubulumundaki epitel kalıntılardan gelişen iyicil tümör. Genellikle genç köpeklerde, hipofiz veya merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla birlikte görülür.

KRİSTALLEŞTİRMEK

Kristalleşme işini yaptırmak.

KROMOARGENTAFFİN

Bikromatlar ve gümüş nitratlarla boyanma. Kromoarjentaffin.

KRİSTALLENDİRİLME

Kristallendirilmek işi.

KROLLDAĞLAYICISI

Tiyanyuma uygulanan, % 1.2 hidroflorik asitli çözelti.

KRİSTALLENDİRMEK

Kristal duruma getirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük