KR ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kr" olan, 5 harfli toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. kr ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kr ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kr olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KRADE

Antik Yunan tiyatrosunda, komedyalarda kullanılan vinç.

KRENA

Çentik, yarık.

KRAÇA

İstavrit balığının küçüğü.

KRANK

Bir motorda biyellerin doğrusal hareketini dairesel harekete çeviren dingil. Sac, çinko, dökme demir, bakır vb. borunun yönünü değiştirmeye yarayan kıvrım.

KROMA

Renk, boya.

KROŞE

Boksta kolun bükülmesiyle yapılmış olan bir yumruk vuruş biçimi.

KRİKO

Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak bir çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldırıcı.

KRAVL

Dizleri bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme.

KRAMP

Kasınç.

KREMA

Bir tür yumurtalı süt tatlısı. Kaymak. Kevgirden geçirilmiş sütle koyulaştırılmış çorba.

KREDİ

Borç ödemede güvenilir olma durumu. Güven, saygınlık, itibar. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

KRAPO

Ayak kanseri.

KROME

Kromdan yapılmış veya kromla kaplanmış.

KROKİ

Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

KRİPT

Plasentasyonda görev yapan endometriyum yüzeyindeki villi koryalislerin içine girdiği kör kesecikler.

KRURA

Krusun çokluk biçimi. Sestodlarda bağırsakların dallarına verilen ad.

KRUKS

Haç, çapraz.

KRÖZE

Laboratuvarlarda ısıtma ve yakma için kullanılan, refraktör malzemeden veya metallerinden yapılmış yuvarlak tabanlı koni şeklinde bir kap.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük