KR ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kr" olan, 4 harfli toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. kr ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kr ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kr olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KREŞ

Çocuk yuvası.

KREP

Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir tür ince kumaş. Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak yapılan, küçük yuvarlak tatlı veya tuzlu yiyecek.

KREM

Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için sürülen koyu kıvamlı madde. Bu kıvamda hazırlanmış olan. Bu renkte olan. Açık saman rengi, krem rengi.

KRON

Danimarka, Estonya, İsveç, İzlanda Norveç ve Slovakya'nın para birimi.

KRİZ

Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse. Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. Çöküntü. Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran. Bir şeyin çok kıt bulunması durumu. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek.

KRİL

Denizlerde yaşayan, balina gibi büyük deniz hayvanlarının beslenmesinde önemli yeri olan, balık beslemede alternatif yem kaynağı olarak dondurularak konserve veya taze olarak kullanılan, protein içeriği yüksek, bir santimetre boyunda bir tür karides.

KRUS

Bacak, incik.

KRAL

En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Herhangi bir alanda başkalarından üstün, başarılı olan kimse. Çok başarılı ve zengin iş adamı. Üstün, çok iyi.

KROS

Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılmış olan koşu.

KROM

Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış.

KRİT

Bir gazın yoğunluğunu hidrojenin yoğunluğuna göre ifade etmek için kullanılan terim.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük