KOYULAŞTIRABİLMEK Nedir?

KOYULAŞTIRABİLMEK kelimesi ilk harfi K ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında k sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi y , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi ş , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi r , onbirinci harfi a , onikinci harfi b , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı k sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOYULAŞTIRABİLMEK anlamı

Koyulaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KOYULAŞTIRABİLMEK hakkında bilgiler

KOYULAŞTIRABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.