KORPORATİZM Nedir?

KORPORATİZM kelimesi ilk harfi K ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında k sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi p , beşinci harfi o , altıncı harfi r , yedinci harfi a , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi z , onbirinci harfi m şeklindedir. Başı k sonu m olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KORPORATİZM anlamı

Fransız devriminden sonra Orta Avrupa'da düşünce olarak ortaya çıkan, daha sonra yeni korporatizm adını alan, ilk kez İtalya'da Mussolini'nin iktidara gelmesiyle uygulanan ve ardından Almanya ve İspanya'daki diktatör rejimlerce de benimsenen, sınıfların loncalar biçiminde tanımlandığı ve devletin loncaları temsil eden bir organ olarak iktisadi hayata sınırsız bir biçimde müdahale ettiği, iş çevreleriyle sendikalar arasındaki sınıf çatışmasını dengelenmeye çalıştığı ve özünde kapitalist sistemin korunduğu, sosyalizm ve sendikalizm karşıtı olan iktisadi sistem. karşılığı korporatist devlet.

KORPORATİZM hakkında bilgiler

KORPORATİZM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.