KOPYALAYABİLME Nedir?

KOPYALAYABİLME kelimesi ilk harfi K ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında k sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi p , dördüncü harfi y , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı k sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOPYALAYABİLME anlamı

Kopyalayabilmek işi.

KOPYALAYABİLME hakkında bilgiler

KOPYALAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük