KOO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "koo" olan, toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. koo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu koo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde koo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KOOPERATİFLEŞMEK

15 harfli kelimeler

KOOPERATİFÇİLİK, KOOPERATİFLEŞME

14 harfli kelimeler

KOORDİNATÖRLÜK

12 harfli kelimeler

KOOPERATİFÇİ, KOORDİNASYON, KOORDİNATLAR

11 harfli kelimeler

KOORDİNATÖR, KOOPERİOZİS

10 harfli kelimeler

KOOPERATİF

9 harfli kelimeler

KOORDİNAT

8 harfli kelimeler

KOORDİNE

4 harfli kelimeler

KOOR

3 harfli kelimeler

KOO

Bazı kelimelerin anlamları

KOO

Çekiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu.

KOOR

Hayvanların boyunlarına takılan küçük çan, çıngırak.

KOORDİNATÖR

Eş güdümcü.

KOOPERATİFLEŞME

Kooperatifleşmek işi.

KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifçinin yaptığı iş.

KOORDİNATLAR

Apsis, kot ve ordinatın ortak adı.

KOORDİNATÖRLÜK

Eş güdümcülük.

KOOPERATİFÇİ

Kooperatif üyesi. Kooperatif yöneticisi.

KOOPERATİFLEŞMEK

Belli bir amaç için kooperatif çatısı altında bir araya gelmek. Kooperatiflerde örgütlenmek.

KOOPERİOZİS

Cooperia soyuna bağlı türlerin neden olduğu sindirim sistemi strongilozisi.

KOOPERATİF

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

KOORDİNASYON

Eş güdüm.

KOORDİNE

Eş güdümlü.

KOORDİNAT

Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu. Bir yüzey üzerinde veya uzayda bir noktanın yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı, apsis.

  -   -   -  

Anlamında KOO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KOO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

RENKSELLİK

Bir ışığın, üçrenksel koordinatları, ya da baskın dalga boyu (ya da-purpuralar için-tümler dalga boyu) ve tayfsal renk oranı ile tanımlanabilen, renkölçümsel ıralayıcı nitelikleri. bk. tümler dalga boyu, renklilik.

LEİBNİZ

1646-1716. Got Frid Wilgelm Leibniz, Alman matematikçisi. Matematiğin, kimyanın, jeolojinin bir çok dallarında önemli çalışmalar yapmıştır. Matematiğin bir çok terimleri (fonksiyon, diferansiyel, diferansiyel denklem, koordinat vs.) onun adı ile birlikte söylenmektedir.

ŞELATLAŞTIRICILAR

Metal iyonları ile koordinasyon bağı yapabilecek çok sayıda merkeze sahip ve bağlanma sonucu genellikle beşli veya altılı halkalar oluşturan maddeler.

ŞEREFİYE

Bir yer bayındır duruma getirildiğinde çevrede bulunan mülklerin değeri arttığından, sahiplerinden belediyece alınan para. Kooperatiflerde üst katlardaki evlerin veya caddeye bakan evlerin sahiplerinden alınan fazla ücret.

HORMONLAR

İç salgı bezleri ve bazı dokularca üretilen, kan dolaşımı ile vücuda dağılarak organların ve diğer iç salgı bezlerinin işlevlerini koordine eden estrojen, insulin, testosteron gibi kimyasal haberciler.

AKLANMAK

Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

METALLOSEN

Ferrosein gibi organik sentezlerde kullanılan siklopentanilin geçiş metali ve metal halojenürleriyle oluşturduğu organo metalik koordinasyon bileşiği.

KOPERİTİF

Kooperatif.

APSİS

Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. Koordinat.

KOPARATİF

Fransızca kökenli cooperatif: kooperatif; ortaklık.

CHİLODONELLA

Akvaryum balıklarında zayıflama, koordinasyon bozukluğu, solungaçların çevresinde deri kaybına bazen de ölümlere neden olabilen silyoforan protozoon cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük