KONUŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "konuş" olan, toplam 32 adet kelime bulunmaktadır. konuş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu konuş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde konuş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

KONUŞTURABİLMEK

14 harfli kelimeler

KONUŞLANDIRMAK, KONUŞTURABİLME

13 harfli kelimeler

KONUŞLANDIRMA

12 harfli kelimeler

KONUŞMACILIK, KONUŞABİLMEK, KONUŞTURTMAK, KONUŞUVERMEK

11 harfli kelimeler

KONUŞKANLIK, KONUŞLANMAK, KONUŞTURMAK, KONUŞABİLME, KONUŞTURTMA, KONUŞUVERME

10 harfli kelimeler

KONUŞLANMA, KONUŞTURMA, KONUŞULMAK, KONUŞMALIK, KONUŞUKLUK, KONUŞUMLUK

9 harfli kelimeler

KONUŞMACI, KONUŞULMA, KONUŞAKLI, KONUŞMALI

8 harfli kelimeler

KONUŞKAN, KONUŞMAK, KONUŞUCU

7 harfli kelimeler

KONUŞMA, KONUŞUK, KONUŞUŞ

Bazı kelimelerin anlamları

KONUŞ

Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

KONUŞTURMAK

Konuşmasını sağlamak, konuşmasına yol açmak. Bir müzik aracını çok güzel çalmak.

KONUŞTURABİLMEK

Konuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KONUŞTURTMAK

Konuşturma işini yaptırmak.

KONUŞTURABİLME

Konuşturabilmek işi.

KONUŞABİLMEK

Konuşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KONUŞLANDIRMAK

Savaş araç ve gereçlerini stratejik bir bölgede yerleştirmek.

KONUŞLANMAK

Belli bir yere veya bölgeye mevzilenmek.

KONUŞMACILIK

Konuşmacı olma durumu, hatiplik, konferansçılık.

KONUŞTURTMA

Konuşturtmak işi.

KONUŞLANMA

Konuşlanmak işi.

KONUŞUVERMEK

Ansızın konuşmak.

KONUŞABİLME

Konuşabilmek işi.

KONUŞKANLIK

Konuşkan olma durumu.

KONUŞUVERME

Konuşuvermek işi.

KONUŞLANDIRMA

Konuşlandırmak işi veya durumu.

  -   -   -  

Anlamında KONUŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KONUŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYRIMLAMA

Senaryonun hazırlanmasında geliştirim ile çevrim senaryosu arasında yer alan, senaryonun sahne ve ayrımlarının belirlendiği, başlıca karakterlerin ayrıntılarıyla çizildiği, konuşmaların son biçimini aldığı aşama.

BELAGAT

İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik. Bir şeyde gizli olan derin anlam. Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı.

ARGOLAŞMAK

Karşılıklı argo konuşmak. Söz argo durumuna gelmek.

AGORA

Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.

BAHSETMEK

Bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak.

ARKAİK

Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim).

ALO

Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü. (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

AKTARMAK

Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek. Alıntılamak. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak. Tür değişikliği yapmak. Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak. Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek. İletmek, bildirmek.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

BAHİS

Üzerinde konuşulan şey, konu. Bir kitabın bölümlerinden her biri. Görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma.

BEDAHET

Besbelli, apaçık olma durumu. Bir konuda hazırlıksız konuşabilme yeteneği.

ATLATMAK

Atlama işini yaptırmak. Görüşmek, konuşmaktan kaçmak. Aldatmak. Kötü bir durumu geçiştirmek, savmak. Savsaklamak. Basında başka ilgililerden önce bir haberin yayımlanmasını sağlamak.

ARGOLU

İçinde argo söz bulunan. Argo kullanarak (konuşmak).

ARGOSUZ

İçinde argo söz bulunmayan. Argo kullanmayarak (konuşmak).

BERİ

Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı. Bu uzaklıkta bulunan. -den bu yana.

BAŞLATMAK

Başlamasına yol açmak. Birinin kötü konuşmasına yol açmak.

AVUKAT

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.