KOMPLEKSLEŞTİRİCİ Nedir?

KOMPLEKSLEŞTİRİCİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi m , dördüncü harfi p , beşinci harfi l , altıncı harfi e , yedinci harfi k , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi c , onyedinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOMPLEKSLEŞTİRİCİ anlamı

Kompleks oluşturabilen.

KOMPLEKSLEŞTİRİCİ hakkında bilgiler

KOMPLEKSLEŞTİRİCİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük