KOLEKTİFLEŞTİRME Nedir?

KOLEKTİFLEŞTİRME kelimesi ilk harfi K ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında k sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi l , dördüncü harfi e , beşinci harfi k , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı k sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOLEKTİFLEŞTİRME anlamı

Ortaklaştırma.

KOLEKTİFLEŞTİRME hakkında bilgiler

KOLEKTİFLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük