KOLAYLAŞTIRMAK Nedir?

KOLAYLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi K ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında k sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı k sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOLAYLAŞTIRMAK anlamı

Kolay bir duruma getirmek, güçlükleri ortadan kaldırmak. Bir işi sonuna yaklaştırmak.

KOLAYLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

KOLAYLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük