KOAGLÜTİNASYON Nedir?

KOAGLÜTİNASYON kelimesi ilk harfi K ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında k sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi a , dördüncü harfi g , beşinci harfi l , altıncı harfi ü , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi a , onbirinci harfi s , onikinci harfi y , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi n şeklindedir. Başı k sonu n olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOAGLÜTİNASYON anlamı

Staphylococcus aureus'da bulunan protein A molekülünün bir antikorlar kaplanmasından sonra antijene maruz kalmasıyla kümeleşmesi.

KOAGLÜTİNASYON hakkında bilgiler

KOAGLÜTİNASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük