KOŞARGİLLER Nedir?

KOŞARGİLLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi g , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KOŞARGİLLER anlamı

Kuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, çamur koşarları (Limicolae) alt takımından, gagaları yay biçiminde, Kuzey Afrika ve Batı Asya çöllerinde yaşayan türlere sahip bir familya. (Cursoriidae),iyi bilinen türüdür.

KOŞARGİLLER hakkında bilgiler

KOŞARGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük