KLOROFORLAR Nedir?

KLOROFORLAR kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi l , üçüncü harfi o , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi f , yedinci harfi o , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KLOROFORLAR anlamı

Klorlanmış organik yapıda olan ve suda çözündüklerinde elementer klor salıvererek antimikrobiyal etki yapan maddeler.

KLOROFORLAR hakkında bilgiler

KLOROFORLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük