KİTAPSIZ Nedir?

KİTAPSIZ kelimesi ilk harfi K ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında k sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi i , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi p , altıncı harfi s , yedinci harfi ı , sekizinci harfi z şeklindedir. Başı k sonu z olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KİTAPSIZ anlamı

Kitabı olmayan. Zalim, insafsız. Dört kutsal kitaptan (Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat) hiçbirine inanmayan, dinsiz.

KİTAPSIZ hakkında bilgiler

KİTAPSIZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük