KİRİŞKESMECİ Nedir?

KİRİŞKESMECİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi ş , altıncı harfi k , yedinci harfi e , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi c , onikinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KİRİŞKESMECİ anlamı

Dosdoğru: İki evin arasına kirişkesmeci bir duvar çekeceğim.

KİRİŞKESMECİ hakkında bilgiler

KİRİŞKESMECİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük