Sonu KİR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kir" olan, toplam 69 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kir ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kir olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kir olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

YUKARIHACIBEKİR

14 harfli kelimeler

AŞAĞIHACIBEKİR, KAZIMKARABEKİR

11 harfli kelimeler

ESKİARAPKİR, SEMİHAŞAKİR

10 harfli kelimeler

MÜTEFEKKİR, MÜTENEKKİR, MÜTEŞEKKİR, DİYARBEKİR, GÜRÜKBEKİR, MOLLABEKİR, MOLLAŞAKİR

9 harfli kelimeler

AKÇATEKİR, HACIBEKİR, KOCABEKİR

8 harfli kelimeler

HEMFİKİR, MUHTEKİR, EBUBEKİR

7 harfli kelimeler

FENEKİR, İLİŞKİR, İRİŞKİR, KELAKİR, KELEKİR

6 harfli kelimeler

MÜNKİR, PEŞKİR, TAHKİR, AÇİKİR, BEŞKİR, CİPKİR, GEVKİR, HELKİR, HEYKİR, HİŞKİR, KAŞKİR, KEFKİR, KEŞKİR, KEVKİR, LİŞKİR, MENKİR, MUHKİR, PANKİR, SEYKİR, TEPKİR, TESKİR, TİNKİR, ZEYKİR

5 harfli kelimeler

BİKİR, FAKİR, FİKİR, HAKİR, TEKİR, ZİKİR, BAKİR, ENKİR, FEKİR, HEKİR, İŞKİR, KEKİR, MEKİR, ÖRKİR, SEKİR, ŞAKİR, ŞEKİR, ŞİKİR, ZAKİR, ZEKİR

4 harfli kelimeler

AKİR, EKİR

3 harfli kelimeler

KİR

Bazı kelimelerin anlamları

KİR

Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik. Utanılacak durum, leke, şaibe. Kır, bayır.

GÜRÜKBEKİR

Sivas ili, Kavak nahiyesine bağlı bir yer.

MÜTEŞEKKİR

Teşekkür etme durumunda olan.

HACIBEKİR

Erzurum ilinde, Çiftlik nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kütahya şehri, Çavdarhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ESKİARAPKİR

Malatya ili, Taşdelen nahiyesine bağlı bir bölge.

KOCABEKİR

Yozgat ili, Aydıncık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MÜTENEKKİR

Kılık değiştiren, takma ad kullanan, kendini tanıtmak istemeyen.

SEMİHAŞAKİR

Ardahan ili, Çıldır ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YUKARIHACIBEKİR

Ankara kenti, Balâ ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

DİYARBEKİR

Diyarbakır.

KAZIMKARABEKİR

Erzurum ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Karaman şehri, Kazımkarabekir ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Karaman iline bağlı ilçelerden biri.

AKÇATEKİR

Adana kenti, Pozantı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

MÜTEFEKKİR

Düşünür.

MOLLAŞAKİR

Bingöl şehrinde, Karlıova belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MOLLABEKİR

Erzurum ilinde, Elmalıdere nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AŞAĞIHACIBEKİR

Ankara şehrinde, Balâ ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında KİR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KİR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKTARICI

Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

ALYUVAR

Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.

AKAR

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı. Sıvı, mai, likit.

BAKİRELİK

Bakire olma durumu, erdenlik.

AKYUVAR

Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.

AŞK

Aşk hakkında çok fazla tanımlama yapılmıştır. Burada hepsinden bahsedersek, sayfalar dolusu metinler yazmamız gerekir. O yüzden, bu sayfada, diğer sayfalardaki tanımlamalardan farklı olarak, sadece aşk ve aşka benzer kelimelerin tanımını vererek, esas anlamını size bırakıyoruz.

ARMUT

Gülgillerden, çiçekleri beyaz, Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis). Çok bön, çok aptal. Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi.

BAĞLAMA

Bağlamak işi. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. Ulama.

AÇMALIK

Kiri çıkarmak veya eşyayı iyice temizlemek için kullanılan her türlü madde.

BADANA

Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya.

AYAKLIK

Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, pedal. Küçük teknelerde kürekçinin oturduğu yeri destekleyen, kaplamaların iç tarafına çakılan kiriş. Kaide. Ayakçak. Ayak basacak yer.

AFT

Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler.

AYVA

Gülgillerden, çiçekleri iri, beyaz veya pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris). Bu ağacın büyük, sarı renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, ufak çekirdekli meyvesi.

AKTARMAK

Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek. Alıntılamak. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak. Tür değişikliği yapmak. Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak. Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek. İletmek, bildirmek.

ANGUT

Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (Casarca ferruginea). Ahmak, kaba saba.

BADANALAMAK

Duvarları boyamak için sulandırılmış kireç veya plastik boya sürmek.

BABA

Çocuğu olan erkek, peder. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çatı merteği. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Ata. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan.

AKROMATİN

Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış kromozomları oluşturan bölüm.

ALTLIK

Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey. Hayvanların altına yayılan ot veya saman. Arabaya koşulan atların yolları kirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük