KİÇ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kiç" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. kiç ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kiç ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kiç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

KİÇKİNEBİKE

10 harfli kelimeler

KİÇİSİNMEK

8 harfli kelimeler

KİÇİAĞAÇ, KİÇİLMEK, KİÇİTMEK

7 harfli kelimeler

KİÇCİYH, KİÇİALP, KİÇİCÜK, KİÇİHAN, KİÇİLİK, KİÇİREK

6 harfli kelimeler

KİÇÇİH

5 harfli kelimeler

KİÇİR

4 harfli kelimeler

KİÇİ

3 harfli kelimeler

KİÇ

Bazı kelimelerin anlamları

KİÇ

Baharda kayısı ve erik ağaçlarında görülen parlak ve yapışkan madde, zamk. Kıç// kol kiç: kol bacak// kol ve bacak gibi kolay ele gelir uzuvlar.

KİÇİCÜK

Küçücük.

KİÇİLİK

Küçüklük.

KİÇİLMEK

Küçülmek.

KİÇÇİH

Küçük, ufak.

KİÇİAĞAÇ

Niğde ili.

KİÇKİNEBİKE

Küçük hanım.

KİÇİREK

Küçücük, küçükçe, daha küçük, ufarak, ufacık.

KİÇİR

Kütahya ilinde, Simav ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KİÇİALP

Küçük yiğit.

KİÇİHAN

Küçük hükümdar.

KİÇCİYH

Küçük, ufak.

KİÇİSİNMEK

Küçük görmek, istihfaf etmek.

KİÇİTMEK

Küçültmek.

KİÇİ

Küçük, ufak. Köpeği çağırma ünlemi: Köpeğe kiçi çek de ardımdan gelmesin. Küçük. Keçe.

  -   -   -  

Anlamında KİÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KİÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TOKMAK

Ağaçtan yapılmış iri çekiç. Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç. Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç. Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz. Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça.

ÇEKİÇHANE

Demir fabrikalarında makine ile çalışan çok ağır çekiçlerin bulunduğu yer.

ÇEKİÇLEME

Çekiçlemek işi.

ÇEKİÇLEMEK

Çekiçle dövmek.

ÇAKIÇ

Çekiç.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

ATMALAR

Atletizmin gülle, çekiç, disk, cirit atma dallarına verilen ortak ad.

ÇAPRAZNARI

Küçük çekiç.

DİŞEĞİ

Taşları yontmak için kullanılan dişli bir tür çekiç.

ÇEKİÇLENMEK

Çekiçle dövülmek.

ÇANÇUK

Çekiç.

ÇEKİÇLENEBİLME

Çekiçlenebilmek işi.

ÇEKİÇLETEBİLME

Çekiçletebilmek işi.

HAVYA

Madenlerle yapılmış olan kaynak işlerinde lehimi eritmek için ateşle veya elektrikle kızdırılarak kullanılan, çoğunlukla çekiç biçiminde ucu bakır alet.

ÇEKİÇLENEBİLMEK

Çekiçlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇEKİÇLENME

Çekiçlenmek işi.

ŞAHMERDAN

Vurucu ağırlığın, mekanik olarak yükselmesi ve düşmesi sonucu dövme işlemi yapan makine. Çok ağır bir çeşit tokmak veya çekiç. Bir yapının temel kazıklarını çakmakta kullanılan bir çeşit araç.

BARDA

Dam ustalarının kullandığı, başının bir ucu çember parçası biçiminde eğri, öbür ucu keskin çekiç. Fıçıcı keseri.

BALYOZ

Taş kırma, kazık çakma, duvar yıkma vb. işlerde kullanılan, çok iri, ağır çekiç, varyos.

KESKİ

Ağaç, taş, metal vb.ni yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç. Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç, tırnak. Pulluk gövdesi önüne takılan ve toprağı kesip ayıran, bıçak veya disk biçiminde çelikten yapılmış pulluk parçası.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük