KETOTİFEN Nedir?

KETOTİFEN kelimesi ilk harfi K ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında k sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi o , beşinci harfi t , altıncı harfi i , yedinci harfi f , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi n şeklindedir. Başı k sonu n olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KETOTİFEN anlamı

Benzosikloheptatiofen türevi bir mast hücresi stabilizatörü bir antihistaminik ilaç.

KETOTİFEN hakkında bilgiler

KETOTİFEN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük