KESTANERENGİ Nedir?

KESTANERENGİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi n , onbirinci harfi g , onikinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KESTANERENGİ anlamı

(Resim) Kestanenin dış kabuklarının rengi; bu renkteki boya.

KESTANERENGİ hakkında bilgiler

KESTANERENGİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük