KESTANEKABAĞI Nedir?

KESTANEKABAĞI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi a , onikinci harfi ğ , onüçüncü harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KESTANEKABAĞI anlamı

Helvacıkabağı da denilen bir çeşit kabak.

KESTANEKABAĞI hakkında bilgiler

KESTANEKABAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük