KESMEZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kesmez" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. kesmez ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kesmez ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kesmez olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KESMEZ

Konya kenti, Karapınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında KESMEZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KESMEZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇÖNGELİK

Kesmezlik, küntlük.

KÖRELMEG

Ateş ya da ışık yavaş yavaş sönmeye yüz tutmak. Bıçak, balta gibi şeylerin ağızlan kesmez olmak, körlenmek.

KÖRLEŞMEK

Kesmez, işlemez veya yararlanılmaz duruma gelmek. Değer, önem veya yeteneğini yitirmiş duruma gelmek.

KÜND

Kök: Bu ağacın kündü kırılmış. Karşılıklı ve kovalamaca biçiminde oynanan bir oyun. Ekmek yapmak için ayrılan hamur topağı, beze. Ekmek yapmak için ayrılmış hamur topağı, beze. Kör, körleşmiş, kesmez. Ahmak, aptal.

KERHAT

Taşlı yer. Kesmez duruma gelmiş, körleşmiş (bıçak, makas vb.).

KİTELMEK

Kesmez olmak, körelmek.

PATLAŞMAK

Kesmez duruma gelmek, körleşmek : Çakının ağzı patlaşmış.

KÖRLÜK

Görme engellilik. Kesmez olma durumu. Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş. Gerçeği görememe durumu. Bitkilerin tomurcuk vermemesi durumu. Kıskandırma nispet, inat : Sana körlük olsun diye yaptığını biliyorum. Fener. Sıkıntı: Oğlum körlük etme. Tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle duyuşuz olması durumu. Görüş gücünün onda birden az olması durumu. Görme yeteneğinin kaybı veya yokluğu. Gözde veya beyindeki bir değişime bağlı olarak biçimlenir. Birbirinin inadına hareket, rağm.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük