KENGERYAPRAĞI Nedir?

KENGERYAPRAĞI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi g , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi y , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi p , onuncu harfi r , onbirinci harfi a , onikinci harfi ğ , onüçüncü harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KENGERYAPRAĞI anlamı

(Süsleme) Eski Yunan ve Roma tapınaklarında kullanılan Korint üslûbu sütun başlıklarında görülen yaban enginarı ya da kenger yaprağı örgesi.

KENGERYAPRAĞI hakkında bilgiler

KENGERYAPRAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük