KENARBIÇAĞI Nedir?

KENARBIÇAĞI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi b , yedinci harfi ı , sekizinci harfi ç , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KENARBIÇAĞI anlamı

Ayakkabı köselesinin kenarını düzeltmede kullanılan ucu çentikli bıçak. (Bursa; Aksaray Niğde).

KENARBIÇAĞI hakkında bilgiler

KENARBIÇAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük