Sonu KEMİRİCİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kemirici" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kemirici ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kemirici olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kemirici olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KEMİRİCİ

Kemirme özelliği olan.

  -   -   -  

Anlamında KEMİRİCİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KEMİRİCİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HANTAVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde yer alan ve enfekte kemiricilerin salgılarıyla doğrudan veya dolaylı dokunma sonucu insanlara bulaşan virüslerin oluşturduğu virüs cinsi.

BOBAK

Kemiriciler (Rodentia) takımının, sincapgiller (Sciuridae) familyasından, 37 cm kadar uzunlukta, 9 cm kadar kuyruğu olan, tüyleri sık ve soluk pas sarısı, eti ve postu için avlanan, Polonya'dan Orta Asya'ya kadar olan bölgede steplerde yaşayan bir memeli türü. (Marmota bobak), Kemiriciler (Rodentia) takımının sincapgiller (Sciuridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 37, kuyruğu 9 cm. Tüyleri sık olup soluk pas sarısıdır. Eti ve postu için avlanır. Polonyadan Orta Asyaya kadar olan bölgede steplerde yaşar.

ÇİNÇİLYA

Çinçilyagillerden, postu için avlanan, yumuşak ve gümüş rengi tüyleri olan kemirici hayvan (Chinchilla laniger).

APEREA

(Cavia aperea), Kemiriciler (Rodentia) takımının kobaygiller (Caviidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90 cm. Brezilyada orman kenarlarında toplu halde yaşar.

ÇİNÇİLYAGİLLER

Örnek hayvanı çinçilya olan kemiriciler familyası. (Viscaciidae),türleri iyi bilinir.

HİMENOLEPİOZİS

Hymenolepis cinsi sestodların neden olduğu enfeksiyon. Genellikle kemiricilerde parazitlenen, ancak insanlarda da enfeksiyona neden olabilen ve patojenitesi düşük olan Hymenolepis nana'nın neden olduğu enfeksiyon.

HAMSTER

Kemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, 3 cm kadar kuyruğu olan, sırtı kırmızı, karnı kara, yanaklarında keseler bulunan, Avrupa'da yaşayan, deney hayvanı olarak çok kullanılan bir tür. Cırtlak sıçan. (karşılık: cırlak sıçan, Cricetus cricetus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 20, kuyruğu 3 cm. sırtı kırmızı, karnı karadır. Yanaklarında keseleri vardır. Avrupada yaşar.

CUTEREBRA

Cuterebridae ailesinde bulunan, larvaları kemiricilerde enfestasyona neden olan bir sinek cinsi.

KUANDU

Kemiriciler (Rodentia) takımının, oklu ağaç kirpisigiller (Coendidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta, 12 cm kadar kuyruğu olan, dikenleri kahverengi kırçıllı, eti yenen, Brezilya'da ağaçlar üzerinde yaşayan bir tür. (Coêndu prehensilis) Kemiriciler (Rodentia) takımının oklu-ağaç-kirpisigiller (Coendidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 35, kuyruğu 12 cm. Dikenleri kahverengi kırçıldır. Eti yenir. Brezilyada ağaçlarda yaşar.

SIÇANIMSILAR

Bazı sınıflandırmalara göre, omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının, kemiriciler takımının bir alt takımı.

AGUTİ

Bazı kemirici hayvanların üzerinde koyu ve açık renkli kılların oluşturduğu bantların birbirini izlemesi ya da gri, siyah bantların arasında sarı renkli bantların oluşmasından sorumlu olan genlerin adı. Kemiriciler (Rodentia) takımının, agutigiller (Agoutidae) familyasından, 45 cm kadar uzunlukta, bacakları uzun ve kuyruğu küt, eti yenen, Guyana ve Brezilya'da yaşayan bir memeli türü. (Dasyprocta agouti), Kemiriciler (Rodentia) takımının agutigiller (Agoutidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 45 cm. Bacakları uzun ve kuyruğu küttür. Eti yenir. Guyana ve Brezilya'da yaşar.

EPERYTHROZOON

Anaplasmataceae ailesinde bulunan kemiricilerde, sığırlarda, koyun ve domuzlarda parazitlenen riketsiya cinsi.

KEMİRGENLER

Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı, kemiriciler.

KEMİRİCİLİK

Kemirici olma durumu.

KARDİYOVİRÜSLER

Domuz ve kemiricilerin ensefalomiyelitis virüslerinin de bulunduğu, Picornaviridae ailesinde yer alan bir virüs cinsi.

AVURTLAK

Avurdu yumru, sarkık olan insan veya hayvan. Başak tutmak üzere olan ekin. Yanakları büyük olan. Büyük ağızlı. Giysinin uygun gelmeyip kabarık kalması. Kemiriciler (Rodentia) takımından, Güneydoğu Anadolu ve Kafkaslarda yaşayan altın sarısı renkli bir memeli türü.

BARTONELLOZİS

Bartonella cinsi organizmaların neden olduğu, özellikle Peru'daki Andean vadisinde, Ekvator ve Kolombiya'da insanlarda ve özellikle dalak çıkarılması sonrasında köpek ve kemiricilerde görülen, Oroya ateşi ve verruga peruana olmak üzere iki biçimi bulunan, Oroya ateşi biçimi akut şiddetli hemolitik anemiyle (Bartonella anemisi) belirgin ve son derece öldürücü, verruga peruana biçimi hiperpigmentli sınırlarla çevrili hemangiyom benzeri makulalardan oluşan iyicil deri kabarıklıklarıyla belirgin, Phlebotomus özellikle P. verrucarum türü kum sineklerinin vektörlük yaptığı Bartonella bacilliformis'in neden olduğu enfeksiyon, Carrion hastalığı.

AGUTİGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişliler (Simplicidentata) alt takımının, oklu kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümünden, uzun bacaklı ve küçük kulaklı, kuyrukları küt, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan türleri olan bir familya. (Agoutidae İsp. agouti = bir tip kemirici), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının oklu-kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümüne giren bir familyası. Uzun bacaklı ve küçük kullaklıdırlar. Kuyrukları küttür. Kahverengi-esmer derili kara hayvanlarıdır. Orta ve Güney Amerikada yaşarlar. Aguti (Dasyprocta aguti), paka (Agouti paca) iyi bilinen türleridir.

BESNOİTİA

Eucoccidiida takımında, Eimeriina alt takımında bulunan ookistleri Toxoplasma ookistlerine benzeyen, Besnoitia bennetti atlarda, B. besnoiti sığırlarda, B. jellisoni, B. wallacei türleri kemiricilerde enfeksiyona neden olan koksidiyan protozoa cinsi.

KIRSIÇANIMSILAR

(Hyracacoidea), (Lât.hyrax=kırsıçanımsı):Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) alt-sınıfına toynaklılar (Ungulata) üst-takımına giren (bk)bir takımı. Ön ayakları 4, arka ayakları 3 parmaklıdır.Parmakları geniş tırnaklarla örtülüdür.Tabanlariyle yürürler.Kesici dişleri kemirici hayvanlarınki gibidir.Kuyrukları körelmiştir.Kırsıçanımsıgiller (Procaviidae) olmak üzere bir familyası vardır. (bk).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük