KELLEDAYAĞI Nedir?

KELLEDAYAĞI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi d , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KELLEDAYAĞI anlamı

Ütüleme sırasında kelleyi düzgün tutmağa yarayan sivri uçlu demir. (Senirkent Isparta).

KELLEDAYAĞI hakkında bilgiler

KELLEDAYAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük