KELA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kela" olan, toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. kela ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kela ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kela olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KELAYNAKGİLLER

11 harfli kelimeler

KELAMIKİBAR

8 harfli kelimeler

KELAYNAK, KELALAKA, KELAHMET, KELAYAĞI

7 harfli kelimeler

KELAKİR, KELAYAH

6 harfli kelimeler

KELAME, KELAMİ, KELATA

5 harfli kelimeler

KELAM, KELAT

4 harfli kelimeler

KELA

Bazı kelimelerin anlamları

KELA

Kertenkele. Kel ağa.

KELAYNAK

Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik'te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan, başı tüysüz, uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita).

KELATA

Yaramazlık, söz dinlemezlik için.

KELAT

Çelat.

KELAKİR

Yağmurluk, çobanların giydikleri aba.

KELAME

Boyunduruğun deliklerine takılıp öküzlerin bağlanmasına yarayan ağaç.

KELAMİ

Söze ilişkin, sözle ilgili.

KELALAKA

"İlgisi yok, ne ilgisi var" anlamlarında kullanılan bir söz.

KELAYNAKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, gagaları uzun ve orak biçiminde krvrık olan, boyun ve bacakları uzun, sulak yerlerde yaşayan ve oldukça iri türleri olan bir familya. Kelaynak (Geronticus eremita), balıkçıl (Platalea leucorodia), çeltikçi (Plegadis falcinellus) iyi bilinen türleridir. İbisgiller.

KELAHMET

İçel şehrinde, Tarsus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KELAM

Söz. Söyleyiş biçimi, söyleme. Başta Tanrı'nın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret olmak üzere İslamiyetin ana ilkelerini konu edinen bilim.

KELAMIKİBAR

Özdeyiş.

KELAYAĞI

İpek başörtüsü.

KELAYAH

Baş örtüsü.

  -   -   -  

Anlamında KELA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KELA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MAVRUKA

Kurşundan dökülmüş uzun ve yuvarlak, iki ucu delikli, mazgallanıp cıvayla parlatılmış veya sarı madenden döküm yapılıp nikelajlanmış, 80-130 gr ağırlığında bir av aleti.

KISACASI

Kısa söylemek gerekirse, sözün kısası, elhasıl, velhasıl, hasılıkelam.

CİYAKELA

Solucan: Ciyakela has toprahta olur.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

ÖZDEYİŞ

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto.

ÖRTMECE

Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması, edebikelam. Kandırma, gizleme.

ÖCBE

Geveze, çok konuşan. Bilgiçlik taslayan, her şeye karışan. İnatçı. Kimsenin iyiliğini istemeyen, kinci. Çok konuşan, geveze. Şımarık, kendini beğenmiş. Ukela, çok bilmiş geçinen (Ç. Çiftliği).

SÖZ

Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük