KAVRAYIŞLI Nedir?

KAVRAYIŞLI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi v , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi y , yedinci harfi ı , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KAVRAYIŞLI anlamı

Kolayca anlama, algılama yetisi olan.

KAVRAYIŞLI hakkında bilgiler

KAVRAYIŞLI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük