KAVAKTELİ Nedir?

KAVAKTELİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi v , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi t , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KAVAKTELİ anlamı

Bir çeşit iplik yumağı.

KAVAKTELİ hakkında bilgiler

KAVAKTELİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük