KASTARCILIK Nedir?

KASTARCILIK kelimesi ilk harfi K ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında k sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi a , altıncı harfi r , yedinci harfi c , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı k sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KASTARCILIK anlamı

Kastarcının yaptığı iş.

KASTARCILIK hakkında bilgiler

KASTARCILIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük