KARİDESLER Nedir?

KARİDESLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi d , altıncı harfi e , yedinci harfi s , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARİDESLER anlamı

Kabuklular (Crutacea) sınıfından, vücutları uzun, yuvarlak veya yanlardan basık, yüzmede kullanılan karın ekstremiteleri iyi gelişmiş, kuyruk yüzgeci bulunan, ekonomik önemleri olan bir alt takım.

KARİDESLER hakkında bilgiler

KARİDESLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük