KARGADÜVLEĞİ Nedir?

KARGADÜVLEĞİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi g , beşinci harfi a , altıncı harfi d , yedinci harfi ü , sekizinci harfi v , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ğ , onikinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARGADÜVLEĞİ anlamı

Ebucehil-karpuzu, acıhıyar. Ebucehil karpuzu da denilen, bağlarda biten kısa boylu, kötü kokulu bir ot. Ebucehil karpuzu, acıhıyar, eşek hıyarı.

KARGADÜVLEĞİ hakkında bilgiler

KARGADÜVLEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük