KARASÜLEYMANLI Nedir?

KARASÜLEYMANLI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi s , altıncı harfi ü , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi m , onbirinci harfi a , onikinci harfi n , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARASÜLEYMANLI anlamı

Ankara ilinde, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Hatay ili, Reyhanlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KARASÜLEYMANLI hakkında bilgiler

KARASÜLEYMANLI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük