KARAKTERİZE Nedir?

KARAKTERİZE kelimesi ilk harfi K ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında k sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi t , yedinci harfi e , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi z , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı k sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARAKTERİZE anlamı

Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş.

KARAKTERİZE hakkında bilgiler

KARAKTERİZE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük