KARAGÖZFASULYA Nedir?

KARAGÖZFASULYA kelimesi ilk harfi K ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında k sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi g , altıncı harfi ö , yedinci harfi z , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi s , onbirinci harfi u , onikinci harfi l , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi a şeklindedir. Başı k sonu a olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARAGÖZFASULYA anlamı

Börülce.

KARAGÖZFASULYA hakkında bilgiler

KARAGÖZFASULYA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük