KARACADAĞDEMİRCİ Nedir?

KARACADAĞDEMİRCİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi c , altıncı harfi a , yedinci harfi d , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ğ , onuncu harfi d , onbirinci harfi e , onikinci harfi m , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi c , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARACADAĞDEMİRCİ anlamı

Bolu ilinde, Gerede ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KARACADAĞDEMİRCİ hakkında bilgiler

KARACADAĞDEMİRCİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük