KARABORSACILIK Nedir?

KARABORSACILIK kelimesi ilk harfi K ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında k sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi b , altıncı harfi o , yedinci harfi r , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi c , onbirinci harfi ı , onikinci harfi l , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı k sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARABORSACILIK anlamı

Karaborsacı olma durumu.

KARABORSACILIK hakkında bilgiler

KARABORSACILIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük