KARAAĞAÇKUYUSU Nedir?

KARAAĞAÇKUYUSU kelimesi ilk harfi K ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında k sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi a , altıncı harfi ğ , yedinci harfi a , sekizinci harfi ç , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi u , onbirinci harfi y , onikinci harfi u , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi u şeklindedir. Başı k sonu u olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARAAĞAÇKUYUSU anlamı

Afyon kenti, Dazkırı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARAAĞAÇKUYUSU hakkında bilgiler

KARAAĞAÇKUYUSU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük