KARŞILAŞTIRMACI Nedir?

KARŞILAŞTIRMACI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ş , beşinci harfi ı , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi c , onbeşinci harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARŞILAŞTIRMACI anlamı

Karşılaştırmalı edebiyat veya dil bilimi uzmanı.

KARŞILAŞTIRMACI hakkında bilgiler

KARŞILAŞTIRMACI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük