KARŞILAŞABİLME Nedir?

KARŞILAŞABİLME kelimesi ilk harfi K ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında k sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ş , beşinci harfi ı , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı k sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARŞILAŞABİLME anlamı

Karşılaşabilmek işi.

KARŞILAŞABİLME hakkında bilgiler

KARŞILAŞABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük