KARŞILIKLI Nedir?

KARŞILIKLI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ş , beşinci harfi ı , altıncı harfi l , yedinci harfi ı , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARŞILIKLI anlamı

İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil. Birbirine karşı bulunan. Birbiriyle ilgili olarak. Birbirlerine karşı bir biçimde.

KARŞILIKLI hakkında bilgiler

KARŞILIKLI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük