KARŞIBERİ Nedir?

KARŞIBERİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ş , beşinci harfi ı , altıncı harfi b , yedinci harfi e , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARŞIBERİ anlamı

Saz oazanlannın "sınavlaşma" eylemine ya da karşılıklı deyişmelerine verilen ad. Trakya'da özellikle Tekirdağ ile Gelibolu'da karşılıklı oynanan bir oyun havası.

KARŞIBERİ hakkında bilgiler

KARŞIBERİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük